JanetDevlinFanClub's blog

Nuair a bhi me og

Chuir sia ceist orm

Cen ait ar ghortaigh me mo fein 


Ghlan siad na deortha beaga,

Ar m'eadan phog siad

Shil siad go raibh me I gceart 


Nuair a eirim nios sinne bionn na

hoicheannta nios giorra,

Nior mhiste dom cen ait a bhfuil an bpian


Is ni chluinim ach

Suantrai Meisciuil

Chun me a chuir na lui san oich x2


Tagann biseach orm

Ach  ni bhionn m'intinn glan den

Buaradh buan, bim ciaptha go foill


Is Deacair rud a choirriu

muna bhfuil se briste

Bim a foghlaim achan la


Ach Eirim nios sine

Is na hoicheannta nios giorra 

ag steachhailt chun marachtail len bpian


Is ni chluinim ach

Suantrai Meisciuil

Chun me a chuir na lui san oich x2


ortionn bhur bhfocail 's bhur maslai I

mo chroi me,

Gearrann siad, Gearrfidh siad I gconai 


Cuidigh liom, Grasta De

Cuidigh liom, Grasta De

Bim ag gui, tabhair comhra domh

Cuidigh liom, Grasta De


Is ni chluinim ach

Suantrai Meisciuil

Chun me a chuir na lui san oich x2


Gortionn bhur bhfocail 's bhur maslai I

mo chroi me,

Gearrann siad, Gearrfidh siad I gconai x2